Articles (16) Publications in which a researcher has participated

2011

 1. A historia clínica. Aprendendo a través de P: dimensións, categorías, demandas e respostas non funcionais

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 123-134

 2. A historia clínica. Aprendendo a través de P: dimensións, categorías, demandas e respostas non funcionais

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 123-134

 3. A práctica da psicoloxía clínica, ambito de actuación público do sistema nacional de saúde: Mesa redonda

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 186-186

 4. A práctica da psicoloxía clínica: Ambito de actuación público do Sistema Nacional de Saúde

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 186-186

 5. La historia clínica. Aprendiendo a través de P.: dimensiones, categorías, demandas y respuestas no funcionales

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 331-342

 6. La historia clínica. Aprendiendo a través de P: Dimensiones, categorías, demandas y respuestas no funcionales

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 331-342

 7. La psicología clínica dentro del sistema nacional de salud

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 401-401

 8. Máis alá das conversacións terapéuticas: cambio de narrativa con terapia sistémica e psicodrama. Abusos, trauma, disociación e dó

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 135-169

 9. Máis alá das conversacións terapéuticas: cambio de narrativa con terapia sistémica e psicodrama. Abusos, trauma, disociación e dó

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 135-169

 10. Más allá de las conversaciones terapéuticas: cambios de narrativa con terapia sistémica y psicodrama. Abusos, trauma, disociación y duelo

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 343-381

 11. Más allá de las conversaciones terapéuticas: cambios de narrativa con terapia sistémica y psicodrama. Abusos, trauma, disociación y duelo

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 343-381

 12. Psicodrama con pacientes de trauma complejo y disociación: investigación cualitativa en psicoterapia

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 213-306

 13. Psicodrama con pacientes de trauma complejo y disociación: investigación cualitativa en psicoterapia

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 213-306

 14. Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación: investigación cualitativa en psicoterapia

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 9-101

 15. Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación: investigación cualitativa en psicoterapia

  Psicoloxía clínica: anuario, Núm. 6, pp. 9-101

 16. XVI Xornadas da Sección de Psicoloxía Clínica: Resúmenes

  Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 6, pp. 395-421