Publicacións (5) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Capítulos de libro Total
2016 0 1 1
2014 2 0 2
2009 2 0 2