Publicacións (21) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Libros Outros Total
2022 3 0 0 3
2020 6 0 0 6
2018 4 0 0 4
2017 1 0 0 1
2009 1 0 0 1
2003 1 0 0 1
1992 0 1 0 1
1990 0 0 1 1
1989 2 0 0 2
1985 1 0 0 1