Publicacións (14) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Libros Capítulos de libro Total
2024 1 0 0 1
2023 1 0 0 1
2022 1 0 0 1
2021 3 0 0 3
2019 0 0 2 2
2018 1 1 0 2
2016 1 0 0 1
2015 2 0 0 2
2012 1 0 0 1