Publicacións (28) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

Ano Artigos Libros Capítulos de libro Total
2023 2 0 0 2
2022 1 0 0 1
2020 3 0 0 3
2019 4 0 0 4
2017 2 0 0 2
2016 1 0 0 1
2015 1 0 0 1
2014 1 0 0 1
2012 3 0 0 3
2011 2 0 0 2
2009 0 0 1 1
2001 0 2 0 2
2000 0 2 0 2
1996 0 2 0 2
1987 1 0 0 1