Ética, vulnerabilidade e ancianidadedocumento de recomendacións. Edición bilingüe

 1. Rosendo Bugarín González
 2. Natalia Cal Purriños
 3. Ana Concheiro Guuisán
 4. Teresa Conde Cid
 5. Olivia Díez Lindín
 6. Irene Esperón Rodríguez
 7. Ana Guillén Vilanova
 8. Xurxo Hervada Vidal
 9. Victoria Lojo Vicente
 10. María Ponte García
 11. Carmen Ramil Fraga
 12. Antonio Rodríguez Núñez
 13. Alberto Ruano Raviña
 14. Silvia Sánchez Radio
 15. José Antonio Seoane Rodríguez
 16. Mª del Carmen Solloso Blanco
 17. Mónica Suárez Blanco
 18. Alfredo Valdés Paredes
 19. Isabel Vila Iglesias

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2018

Tipo: Libro

Resumo

O Consello de Bioética de Galicia ten como misión asesorar á Administración e os profesionais da saúde, promover no ámbito sanitario a formación e a consideración da bioética como criterios de calidade e boa práctica profesional e contribuír á información e ser foro de referencia do debate bioético na sociedade galega. O obxectivo do novo documento estratéxico é dirixir a atención ás posibles situacións de vulnerabilidade das persoas anciás e interpelar os cidadáns, os profesionais e os poderes públicos para combinar de xeito harmónico catro elementos: vulnerabilidade, ancianidade, ética e Galicia