Ética no acceso e no uso da documentación clínicareflexións e recomendacións. Edición bilingüe

 1. Bugarín González, Rosendo
 2. Cal Purriños, Natalia
 3. Concheiro Guisán , Ana
 4. Conde Cid, Teresa
 5. Díez Lindín, Olivia
 6. Esperón Rodríguez, Irene
 7. Guillén Vilanova, Ana
 8. Hervada Vidal, Xurxo
 9. Lojo Vicente, Victoria
 10. Ponte García, María
 11. Ramil Fraga , Carmen
 12. Rodríguez Núñez, Antonio
 13. Ruano Raviña, Alberto
 14. Sánchez Radio, Silvia
 15. Seoane Rodríguez, José Antonio
 16. Solloso Blanco, Mª del Carmen
 17. Suárez Berea , Mónica
 18. Valdés Paredes, Alfredo
 19. Vila Iglesias, Isabel

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2017

Tipo: Libro

Resumo

O Consello de Bioética de Galicia pretende mostrar e examinar criticamente a dimensión ética da práctica sanitaria para consolidar unha mirada bioética no exercicio profesional e o funcionamento das institucións. Esta publicación quere cumprir a dita misión ofrecendo argumentos éticos para promover unha cultura da confidencialidade no Sistema de Saúde de Galicia a través da actuación responsable dos seus tres principais axentes. O exercicio da autonomía e os dereitos da cidadanía só pode garantirse mediante o respecto por parte dos profesionais e o compromiso da administración sanitaria e as institucións na súa tutela.