Centro administrativo: Dirección Xeral de Saúde Pública

Servizo: Medicina preventina