Research center: Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Research group: Expresión xénica en fermentos y aplicacións (EXPRELA)