Centro de investigación: Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Grupo de investigación: Expresión xénica en fermentos y aplicacións (EXPRELA)